Krystyna Guranowska Stolarz

Krystyna Wanda Guranowska-Stolarz - urodziła sie na Saskiej Kepie w Warszawie

Wyrastała w rodzinie o głębokich tradycjach artystycznych - jej korzenie były wplecione w środowisko artystów, poetów i pisarzy:
Matka - Irena Rzepecka-Guranowska - malowała krajobrazy okolic Włoszczowej i gór Świętokrzyskich.
Ojciec - Lech Guranowski - pracował w Agencji Filmu Reklamowego.
Dziadek - Mieczysław Guranowski literat Młodej Polski i XX lecia międzywojennego wsławił się utworami epickimi i poezjami. (jego karykaturę, wykonaną przez Stanisława Lenza, można było podziwiać wśród twórców Młodej Polski: na wystawie poświęconej temu okresowi w Muzeum Karykatury)
Pradziadek - Józef Guranowski malował naturalistyczne, XIX.-wieczne pejzaże nadrzeczne.

 

Portfolio

Krystyna Guranowska Stolarz

ul. Rogatkowa 11
04-773 Warszawa

tel.: +48 663 777 244

e-mail: kris.kgs@wp.pl